Utbetalning av pension administreras av KPA Pension

Portside har förvaltningsavtal med KPA Pension som utbetalar pension. Efter godkänd ansökan om kostnadsbidrag från Portside tecknar respektive hamn ett administrationsavtal med KPA Pension. Administrationsavtalet är lika för alla hamnar.

Arbetsgivaren betalar in pensionsmedel i förskott för innevarande år till konto hos KPA Pension. Inga utbetalningar av pension görs förrän inbetalningen kommit KPA Pensions konto tillhanda.

I december fakturerar KPA pension pensionsmedel i förskott för det kommande året samt utbetalningsavgift för utbetalningar som skett föregående år.

Vid dödsfall innan 65 år betalas pensionen ut till och med den månad dödfallet sker. Återståenden outnyttjade medel hos KPA Pension betalas tillbaka till arbetsgivaren.

Kontrolluppgift för utbetald pension och gjorda skatteavdrag skickar KPA Pension till Skatteverket och pensionstagaren.

KPA Pension betalar ut pensionen direkt till den anställdes konto efter avdrag för preliminärskatt. Pensionstagaren får anmäla konto hos Swedbank. KPA Pension verkställer även eventuella beslut från Skatteverket om ändrad beräkning för skatt (jämkning). Vid frågor har arbetstagaren tillgång till KPA Pensions Kundservice.