Information till arbetstagare om Portsidepension

Arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda en anställd att sluta sin tjänst tidigast från och med 62 års ålder och erhålla en avgångspension. Accepteras erbjudandet upprättas en överenskommelse om när anställningen ska upphöra. Den tidigaste tidpunkten för avgångspension är månaden efter fyllda 62 år. Utgångspunkten är att arbetsgivaren och den anställde är överens om avgångspension.

Vid avgångspension månaden efter fyllda 63 år har den anställde rätten att i enlighet med Portsides ändamålsbeskrivning erhålla avgångspension.

Frågor från arbetstagare

Är du intresserad av avgångspension ska du prata med arbetsgivarens kontaktperson eller liknande. Du kan också vända dig till den lokala fackföreningen som fått information om möjligheten till avgångspension.