Administration avseende Portside hanteras av KPA Pension

KPA Pension hanterar administration och utbetalning av avgångspension.
Vid frågor kan arbetsgivaren vända sig till KPA Pensions kontaktperson:

Melina Budalica
Telefon 08 - 71 42 564 
E-post: portside@kpa.se

 

Ansökningshandlingar skickas till:
KPA Pension / Kollektivavtalsstiftelsen Portside
Melina Budalica
106 85 STOCKHOLM
 

Bifogade filer: