Administration avseende Portside hanteras av KPA Pension

KPA Pension hanterar administration och utbetalning av avgångspension.
Vid frågor kan arbetsgivaren vända sig till KPA Pensions kontaktpersoner:

Malin Johansson
Telefon 0601-44 325
E-post: portside@kpa.se

 Moa Eriksson Hansson
Telefon 0601-44 328
E-post: portside@kpa.se

 Ansökningshandlingar skickas till:
KPA Pension
Utbetalning
Box 735
851 21 Sundsvall

 

Bifogade filer: