Välkommen

Kollektivavtalsstiftelsen Portside är bildad av Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet

Ändamålet är att med medel från stiftelsen ge bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar för arbetstagare, verksamma inom det gemensamma kollektivavtalsområdet, som löper risk att bli uppsagda i samband rationaliseringsåtgärder eller andra strukturella åtgärder hos arbetsgivaren. 

Viktig information till arbetsgivare

OBS! Ny ansökningsblankett (2022 års nivå) finns att ladda ned!

 

Utbetalningsavgiften för 2021 är 310 kronor/månad exklusive moms och kommer att faktureras under december 2021 (Faktura kommer från KPA). 

 

PENSIONSBELOPPEN FÖR 2022

Månadsbeloppet har fastställts till 21 410 kronor för pensionsansökningar godkända av Portside från och med den 1 juli 2009.

NYTT REGELVERK FRÅN OCH MED 2020-01-01

Se under Arbetsgivare.