Välkommen

Kollektivavtalsstiftelsen Portside är bildad av Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet

Ändamålet är att med medel från stiftelsen ge bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar för arbetstagare, verksamma inom det gemensamma kollektivavtalsområdet, som löper risk att bli uppsagda i samband rationaliseringsåtgärder eller andra strukturella åtgärder hos arbetsgivaren. 

Viktig information till arbetsgivare

OBS! Ny ansökningsblankett (2021 års nivå) finns att ladda ned!

 

Utbetalningsavgiften för 2020 är 298 kronor/månad exklusive moms och kommer att faktureras under december 2020 (Faktura kommer från KPA). 

 

PENSIONSBELOPPEN FÖR 2021

Månadsbeloppet har fastställts till 21 099 kronor för pensionsansökningar godkända av Portside från och med den 1 juli 2009.

NYTT REGELVERK FRÅN OCH MED 2020-01-01

Se under Arbetsgivare.