Välkommen

Kollektivavtalsstiftelsen Portside är bildad av Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet

Ändamålet är att med medel från stiftelsen ge bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar för arbetstagare, verksamma inom det gemensamma kollektivavtalsområdet, som löper risk att bli uppsagda i samband rationaliseringsåtgärder eller andra strukturella åtgärder hos arbetsgivaren. 

Viktig information till arbetsgivare

OBS! Ny ansökningsblankett (2019 års nivå) finns att ladda ned!

NY ADMINISTRATION I SAMBAND MED INBETALNING AV PENSIONSMEDEL TILL KPA FR.O.M. 2016-01-01

Ny utbetalningsrutin fr.o.m. 2016-01-01 som innebär att alla pensioner skall inbetalas en gång per år i förskott av arbetsgivaren. Förändringen gäller för pågående och nybeviljade pensioner fr.o.m. 2016-01-01 och senare. Ändringen innebär en återgång till tidigare regler som gällde fram t.o.m. 2011-12-31, d.v.s. arbetsgivaren erhåller kostnadsbidrag varje år i efterkott efter ansökan om kostnadsbidrag.

Under december har arbetsgivaren fakturerats för redan beviljade pensioner som kommer att utbetalas under år 2016. Fakturan avser nästa års kostnader för redan pågående pensionsutbetalningar och för pensioner som beviljas i år men som kommer att börja utbetalas först under nästa år. För pensioner som beviljas 2016-01-01 och senare kommer arbetsgivaren att faktureras löpande i samband med att Portsides styrelse har beviljat kostnadsbidrag för pensionen. Fakturan kommer att skickas i samband med kopia på godkänd ansökan.

Arbetsgivaren ansöker om kostnadsbidrag för år 2017 först under år 2018. Bidraget betalas ut efter ansökan har beviljats.

Utbetalningsavgiften för 2016 är 263 kronor/månad exklusive moms vilket arbetsgivarna har fakturerats för under december.

Utbetalningsavgiften för 2017 är är 271 kronor/månad exklusive moms och kommer att faktureras arbetsgivarna under december 2017.

Från och med 2018-01-01 kan ni ansöka om kostnadsbidrag för utbetalningsavgiften för utbetalda pensioner under 2017. Instruktion och blanketter finns under Arbetsgivare/Pensionskostnader avseende föregående år.

 

PENSIONSBELOPPEN FÖR 2019

Månadsbeloppet har fastställts till 20 611 kronor för pensionsansökningar godkända av Portside från och med den 1 juli 2009.

NYTT REGELVERK FRÅN OCH MED 2017-01-01

Se under Arbetsgivare.