Ansökan om kostnadsbidrag till Portside

Finns intresse för avgångspension, upprättas ett särskilt avtal om pension med den anställde. Efter att företaget och den anställde fyllt i avtalet ansöker ni till Portside om kostnadsbidrag.

Ansökningshandlingarna som ska skickas till KPA Pension är 

  • Ansökan samt överenskommelse till Portside om kostnadsbidrag/utbetalningsuppdrag till KPA Pension.

 

Det är Portside som beslutar om bidrag ska ges till arbetsgivaren. KPA Pension meddelar arbetsgivare beslut om beviljad/avslagen ansökan. Ansökningshandlingarna behandlas på Portsides styrelsemöten som hålls ca fyra gånger per år.