Ansökan om pensionskostnader avseende föregående år

Pensionskostnader betalas av arbetsgivaren kalenderårsvis i förskott till KPA Pension.
 

Hamnen erhåller kostnadsbidrag för hälften av kostnaden för avgångspensionen, (vid 63 års pension erhålls kostnadsbidrag för hela kostnaden) den löneskatt som följer av pensionen samt KPA Pensions utbetalningsavgift, exklusive moms.


Kontrolluppgift samt kostnadsersättning gällande löneskatt sänds respektive
utbetalas till arbetsgivaren innan mars månads utgång, året efter utbetalningsåret.
 

 

 

Bifogade filer: