Frågor & Svar

Nedan svarar vi på olika frågor kring Portside

Hur ser rutiner gällande utbetalning av Portsidepension och ansökan om kostnadsbidrag ut?

För utbetalning av pension betalar arbetsgivarna in pensionsmedel till KPA i förskott (se regelverket punkten 9).

Arbetsgivarna ansöker årsvis i efterskott om kostnadsbidrag från Portside (se regelverket punkten 10). I början av år 2020 ansöker arbetsgivaren om pensionskostnader för år 2019.

Arbetsgivaren skriver ut blanketten Blankett för kostnadsbidrag som bifogas fakturan Denna skickas till

KPA Pension
Utbetalning 
Box 735
851 21 Sundsvall 

Se flik "Arbetsgivare -Pensionskostnader avseende föregående år". 

Regelverket för Portside finns nedan.

 

När kan ansökan tidigast lämnas?

Ansökan kan tidigast lämnas in nio månader innan aktuell pensionsmånad

När MÅSTE ansökan SENAST lämnas?

För att ej riskera att utbetalningen blir försenad behöver ansökan inkommit senast tre månader innan aktuell pensionsmånad.