Information till arbetsgivare om kostnadsbidrag vid avgångspension

Enligt överenskommelse mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet gör arbetsgivarna avsättningar till kollektivavtalsstiftelsen Portside.

Portside ger kostnadsbidrag till arbetsgivare som erbjuder anställda avgångspension tidigast från och med månaden efter den anställde fyller 62 år. Efter godkänd ansökan från företaget utges kostnadsbidrag för hälften av kostnaden för avgångspension.

Den 3 juli 2009 kom parterna överens om en möjlighet för pensionsavgångar från och med månaden efter den anställde fyller 63 år. I dessa fall ger Portside efter godkänd ansökan kostnadsbidrag för hela kostnaden för avgångspension.