Information om avgångspension

Avgångspension fram till ordinarie pensionsålder

För pensioner beviljade efter den 3 juli 2009 är pensionsbeloppet 18 750 kronor per månad. Därefter värdesäkras pensionen årligen under utbetalningstiden med prisbasbeloppets förändring.

 Pensionsbeloppet i 2020 års nivå har fastställts till 20 966 kronor.
Pensionsbeloppet i 2021 års nivå har fastställts till 21 099 kronor.
Pensionsbeloppet i 2022 års nivå har fastställts till 21 410 kronor.

Kompensation för bortfall av ordinarie tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring

Eftersom anställningen upphör i förtid upphör den vanliga inbetalningen för Avtalspension SAF-LO. Beloppet 18 750 kronor per månad inkluderar kompensation för bortfall av ordinarie tjänstepension samt tjänstegrupplivförsäkring.

Övriga regler

  • Den anställde ska ha fyllt 61 år (62 år vid 63 års pension) för att få ett erbjudande om avgångspension.

  • För Portsidepension krävs minst 10 år inom kollektivavtalet.

  • Pensionen utbetalas tidigast från och med den månad efter den anställde fyllt 62 år (månaden efter 63 år vid 63 års pension).

  • Utbetalning sker till och med månaden innan den anställde fyller 65 år.

  • Den anställde förbinder sig att inte fortsätta arbeta i branschen.

     

De lokala facken är informerade om avgångspensionen.