Utbetalning av pension

KPA Pension samarbetar med Swedbank när det gäller utbetalning av din pension.

Om du tidigare anmält konto för utbetalning till Swedbank kommer pensionen att sättas in på detta. Pensionen kan betalas ut till konto i valfri bank. Anmälan om nytt eller ändrat svenskt konto gör du hos Swedbank:

Gå in på närmaste Swedbankkontor för att anmäla ditt kontonummer eller anmäl ditt kontonummer genom att gå in på webbsidan, www.swedbank.se/kontoregister, inloggning sker via elektronisk legitimation eller om arbetstagaren är kund i Swedbank eller i en Sparbank och har Telefonbanken som en tjänst kan kontoanmälan göras där.

Om inget konto är anmält hos Swedbank kommer utbetalning att ske på ett utbetalningskort.

Har du frågor angående utbetalning av din pension, kan du kontakta KPA Pensions kundtjänst på telefonnummer 020 - 650 650.
 

När betalas pensionen ut?

Din födelsedag Pension betalas ut
Dag 1 - 15 den 18 i månaden
Dag 16 - 31 den 19 i månaden

Utbetalningsdagen flyttas om den inträffar under en helg.